Header Image
Home / Tłumaczenia – język niemiecki

Tłumaczenia – język niemiecki

Oferuję tłumaczenia z języka niemieckiego
oraz na język niemiecki: pisemne i ustne

Przyjmowanie zleceń i odbiór tłumaczeń:

Materiały do tłumaczenia można dostarczyć:

  • pocztą elektroniczną, kurierską lub listem poleconym
  • do biura tłumacza (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
Odbiór tłumaczeń:
  • w formie wydruku
  • pocztą elektroniczną, kurierską lub listem poleconym
  • w biurze tłumacza

Uwaga: Tłumaczenia uwierzytelnione wydawane są jedynie w formie wydruku, wobec czego muszą zostać odebrane osobiście lub przekazane pocztą kurierską lub listem poleconym

Terminy realizacji:

Terminy ustalane są indywidualnie w zależności od stopnia trudności oraz objętości każdego zlecenia

Top